Ở hai đầu “Công khai danh sách”

25/12/2020 06:54
GDVN- Chỉ khi nào “Dân biết” thì mới có thể nói tiếp đến chuyện “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Rọ an toàn” và chuyện “hot girl”

31/05/2017 08:29
(GDVN) - Người ta có thể không sợ luật pháp, không sợ dư luận, càng không sợ dân nhưng nỗi ám ảnh sự trừng phạt của thánh thần thì nhiều người sợ...