Hình ảnh ngân hàng "xấu đi" sau vụ tranh chấp kho cà phê

17/12/2013 15:19
Không chặt chẽ trong việc cho vay, quản lý tài sản thế chấp, sau đó lại quay ra tranh giành kho hàng có tới phân nửa là rác..., hình ảnh các ngân hàng qua vụ việc tại Công ty Trường Ngân được đánh giá là xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng.