GS Nguyễn Xuân Hãn "bóc" chuyện lãng phí tiền tỷ từ sách giáo khoa

04/11/2012 11:29
(GDVN) - "Chỉ nói riêng về việc viết, in, bán sách giáo khoa, chúng ta đã lãng phí tiền của một cách khủng khiếp. Toàn quốc có 55 nhà xuất bản, và 6.200 doanh nghiệp và cơ sở in ấn của Nhà nước và tư nhân, với doanh thu 1 tỷ USD/năm, với tốc độ tăng doanh thu trung bình 100 triệu USD đến 150 triệu USD/năm. Riêng giấy in sách giáo dục cần khoảng 2 triệu tấn/năm, trong nước chỉ cung cấp được 40% còn lại 60% phải nhập ngoại".

GS.Nguyễn Xuân Hãn: “Giáo dục Đại học Việt Nam sính ngoại thái quá”

03/05/2012 06:50
(GDVN) - Ngày nay, số lượng người có học hàm học vị đến hàng vạn, đầu tư xấp xỉ 10% GDP, mà giáo dục vẫn yếu kém và lạc hậu, ngày càng xa với khu vực và thế giới. Vấn đề ở đây là con người và tổ chức, người thì chúng ta có thừa nhưng vấn đề phải biết chọn mà dùng.