Đố cô cho em lưu ban!

27/04/2019 07:39
(GDVN) - Cho điểm học trò, không đúng với năng lực thực sự của nó, thật ra giáo viên đang “khen cho nó chết”.

Ai tước hết công cụ, uy lực của thầy cô?

05/04/2019 06:38
(GDVN) - Có những “công cụ, uy lực” của thầy cô không thể ai lấy đi được, trừ khi chính thầy cô “tự đánh mất” “ tự chuyển hóa” đó chính là nhân cách người thầy.

Làm thật ăn cháo, làm láo được khen

13/06/2017 06:46
(GDVN) - Những giáo viên dạy có trách nhiệm, nghiêm túc trong thi cử, đánh giá học trò khách quan, không muốn chạy theo thành tích ảo thì bao giờ cũng thua thiệt.

Không dạy 'mặt trái' cho trẻ, gây hậu quả gì?

19/11/2012 08:03
Tôi nhớ Liên Xô một thời “mở cửa”. Chị tôi nấu cơm ‘ta’, hai cậu cháu xem TV. Mỗi lần trên màn hình xuất hiện cảnh tươi mát, chị tôi bỏ đũa bếp xuống, bịt mắt cháu tôi lại...