VietinBank - Động lực giảm nghèo bền vững

26/09/2017 10:39
(GDVN) - Dành nguồn lực tín dụng to lớn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…, VietinBank đã thực hiện tốt sứ mệnh là động lực giảm nghèo bền vững.