Ai có lợi từ "cuộc chiến truyền thông" giữa Trung Nguyên và Starbucks?

16/02/2013 08:27
Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch kiêm CEO Le Group of Company cho rằng: Anh Đặng Lê Nguyên Vũ đang được hưởng lợi từ chính cuộc chiến truyền thông với Starbucks suốt thời gian qua. Hình ảnh Trung Nguyên lúc này trong mắt người Việt Nam còn gắn với một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất thế giới. Trung Nguyên có mất gì đâu?