Que diêm, lò nóng và củi tươi

Que diêm, lò nóng và củi tươi
(GDVN) - Những ai muốn đứng ngoài, những ai không muốn làm tốt nhất hãy xin nghỉ hưu sớm, hãy đứng sang bên đường chứ đừng tự biến mình thành “củi”...