Ủy ban ANQG giúp Tập Cận Bình tập trung quyền lực, mô hình khác KGB

25/11/2013 13:27
(GDVN) - John Lee cho rằng Ủy ban An ninh quốc gia Trung Quốc có thể hoạt động như một thực thể phối hợp giữa Quân ủy trung ương với Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc và tổ chức này đã vượt qua các tổ chức quyền lực được Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình từng thành lập.

Ủy ban An ninh quốc gia, tổ chức siêu quyền lực hay tiểu Nội các mới?

19/11/2013 15:22
(GDVN) - Nhiều chuyên gia (giấu tên) nhận xét, Ủy ban An ninh quốc gia Trung Quốc có thể xem như một "tiểu Nội các", một dạng tổ chức siêu quyền lực bao trùm các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an, an ninh, tuyên truyền, báo chí và phụ trách xử lý các mối uy hiếp an ninh đối nội cũng như đối ngoại.