Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

14/12/2018 06:26
(GDVN) - Từ ngày 1/1/2019, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.