Ngoại giao nước sông Mê Kông

20/03/2016 06:56
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thông báo trước với các nước hạ nguồn lịch xả nước của họ.