Làm hiệu trưởng tốt có khó không?

23/05/2020 06:50  Ảnh minh họa: Báo Hà Nam
GDVN- Vì yếu chuyên môn, yếu nghiệp vụ quản lý nên những hiệu trưởng này thường quản lý giáo viên bằng nguyên tắc cứng nhắc với cái lý của riêng mình.

Làm hiệu trưởng chân chính khó lắm!

20/05/2020 06:27
Với cơ chế hiện hành khi trao quyền chủ tài khoản cho hiệu trưởng, tôi thấy làm nhiệm vụ hiệu trưởng thật khó, không đơn giản như “hai cộng hai bằng bốn”.