Một điểm bằng một chỉ vàng đấy!

09/03/2020 06:28
(GDVN) - Đầu tư cho giáo dục, đừng thấy cái thiệt trước mắt, có thể chỉ một học sinh này đạt giải nhưng nó đang âm thầm nhen lên trong học trò ngọn lửa học tập...

Nhận diện các khoản thu ngoài học phí

16/08/2018 06:23
(GDVN) - Ngoài một số trường học cố đẻ ra nhiều khoản thu vô lý dẫn đến lạm thu thì vẫn còn nhiều khoản dù nằm ngoài quy định nhưng rất cần phụ huynh đồng thuận.