"Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua thanh tra còn ít"

27/07/2013 08:14
(GDVN) - Hết quý 2 vừa qua, Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương tiến hành 311 cuộc thanh tra hành chính và trên 22 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm số tiền gần 6.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 142 tỷ đồng.

"66/528 vụ khiếu nại tố cáo 'rất phức tạp' chưa được giải quyết"

29/05/2013 12:51
(GDVN) - Báo cáo Quốc hội ngày 29/5, Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, các cơ quan nhà nước đã tiếp 498.540 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Đến ngày 15/5/2013, cả nước đã giải quyết 462/528 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hiện nay còn 66/528 vụ việc (12,5%) chưa được giải quyết dứt điểm.

"Sẽ có cơ chế giám sát thực hiện triệt để kết luận thanh tra"

17/02/2013 08:35
"Năm 2013, ngoài việc tiến hành các cuộc thanh tra Chính phủ (TTCP) sẽ tập trung giám sát, xử lý sau kết luận thanh tra và nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...". Tổng TTCP Huỳnh Phong Thanh chia sẻ như vậy tại Hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.