Giáo dục ba chân và một… gậy

21/10/2021 10:18
GDVN- Với thế chân kiềng dựa vào ba trụ cột mà giáo dục và đào tạo Việt Nam vẫn chưa vững thì cần thêm cái gì?

Nhật ký những ngày “đốt củi”

15/10/2021 06:40
GDVN- Có những mốc thời gian mà chắc chắn sau nhiều tháng, nhiều năm nữa người dân, truyền thông và những người viết sử sẽ còn phải nhắc đến.

Sẽ bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

10/05/2019 07:09
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Tư Long, có tình trạng đáng lẽ phải sử dụng biện pháp mạnh là cách chức thì đâu đó có hiện tượng chỉ áp dụng hình thức giáng chức.