Thư gửi các đồng nghiệp thân yêu

Thư gửi các đồng nghiệp thân yêu
(GDVN) - Đã đến lúc phải biết nói không với đòn roi nơi học đường. Dạy dỗ hết mình nhưng cũng phải biết cách tự bảo vệ lấy mình, bảo vệ cho con cái chúng ta...