Tiếng Anh và luận văn Tiến sĩ

02/06/2016 07:27
(GDVN) - Đừng nghĩ rằng bất kỳ ai học xong cử nhân Anh văn sẽ dịch tốt một báo cáo khoa học hay cử nhân Ngữ Văn tiếng Việt sẽ viết tốt một báo cáo bằng tiếng Việt.

Nghề sáng tạo sẽ không có tuổi

16/08/2015 07:59
(GDVN) - “Khi làm kỹ năng được một thời gian, bạn có nhiều năm kinh nghiệm, khi ấy các bạn chỉ lam công việc tạo ra ý tưởng sáng tạo thôi”.

Bộ Giáo dục cần phải biết lắng nghe

31/07/2015 20:08
(GDVN) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Nên nêu quan điểm khi trả lời những băn khoăn về dự thảo Điều lệ Trường tiểu học.