Quy định mức trần học phí sau tự chủ

13/06/2020 06:08
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh các trường đại học tự chủ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn thu học phí mức cao bao nhiêu thì thu.

Nếu giáo dục đại học không thay đổi?

12/02/2017 06:17
(GDVN) - Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là một trong các tiêu chí để Bộ Giáo dục và Đào tạo quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học trong thời gian tới.