Hiệp hội đề nghị tạo mọi điều kiện để Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tự chủ

03/06/2019 06:21
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 22/5, Hiệp hội có văn bản gửi một số cơ quan về việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học của Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo đó, văn bản nêu rõ, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận được công văn số 1463/2019/TĐT-CV ngày 13/5/2019 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị  Ban thường vụ Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ủng hộ và kiến nghị lên cấp trên tạo điều kiện cho nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để có thể làm tốt một mô hình tự chủ đại học, góp phần tích cực thực hiện chủ trương mang tầm chiến lược này của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 29/NQTW và Nghị quyết 19/ NQTW.

Là một cơ sở giáo dục đại học công lập có cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, sớm được Tổng Liên Đoàn cho phép thực hiện một cơ chế có độ tự chủ cao so với nhiều trường khác, sau 22 năm thành lập, Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ một cơ sở giáo dục đại học nhỏ bé, có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ đã từng bước đảm bảo đáp ứng các điều kiện để mở rộng về quy mô, cải thiện chất lượng  đào tao, nghiên cứu khoa hoc, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại như đã được thừa nhận qua kiểm định, giám sát, đánh giá trường của các cấp.

Có chiến lược phát triển bền vững, có giải pháp thực hiện bài bản khoa học theo hướng “phát huy vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập” như quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết 19 của Đảng, đến nay Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định vị thế của mình không những trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có ảnh hưởng lan tỏa đối với hệ thống đại học, cao đẳng khắp cả nước.

Hiệp hội đề nghị tạo mọi điều kiện để Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tự chủ ảnh 1
Ngày 22/5, Hiệp hội có văn bản gửi một số cơ quan về việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Website trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong 14 cơ sở giáo dục đại học thực hiện cơ chế tự chủ theo chủ trương của nhà nước (Nghị quyết 22 của Chính phủ) các hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiện đại, tinh gọn, cơ cấu tổ chức hợp lý, bộ máy điều hành hiệu lực, năng động;

Trường đã tự chủ hoàn toàn về chi đầu tư, chi thường xuyên, giảm được gánh nặng cho ngân sách mà vẫn huy động được nhiều nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kỹ thuật khang trang, hiện đại, thu hút người học, mạnh dạn áp dụng  phương thức quản trị tiên tiến, đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

Thành tựu và kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả của Trường đáng được nghiên cứu.

Từ những trình bày trên, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam mong muốn và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục đào tạo cùng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

1- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chủ động thực hiện tự chủ đại học có hiệu quả, thiết thực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tế; mạnh dạn xây dựng kế hoạch thực thi Luật Giáo dục Đại học đã sửa đổi (Luật 34) được triệt để, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2- Trước mắt nên duy trì sự ổn định về tổ chức và nhân sự chủ chốt để giữ đà phát triển của Trường, góp phần xây dựng một mô hình tự chủ tốt trong thực tế, từ đó có thể nghiên cứu tổng kết nhiều kinh nghiệm quý giá mà nhân rộng ra.

Thùy Linh