Quy định mức trần học phí sau tự chủ

13/06/2020 06:08
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh các trường đại học tự chủ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn thu học phí mức cao bao nhiêu thì thu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đề xuất cần đưa quy định cụ thể khung và trần học phí phù hợp với các chuẩn kiểm định và chất lượng đầu ra. Cơ sở đào tạo khi xây dựng mức thu học phí cần phải tính đến các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ quan chủ quản (Bộ ngành/địa phương) trực tiếp có trách nhiệm thẩm định, quyết định/phê duyệt/thống nhất phương án phân loại mức độ tự chủ về tài chính.

Học phí trường công lập phải phù hợp, ở mức độ vừa phải với thu nhập của người dân chứ không được lấy học phí cao chót vót. Các trường cần lưu ý không thể lẫn lộn, không thể đánh đồng giữa học phí và chi phí đào tạo.

Infographic: Tùng Dương. ảnh 1

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương