Bộ Giáo dục chấn chỉnh công tác tuyển sinh

09/10/2020 06:24
GDVN- Ngày 08/10, Bộ Giáo dục ban hành công văn về rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và trình độ đại học hệ chính quy.

Một đề kiểm tra Ngữ văn nhiều sạn

10/03/2020 06:46
(GDVN) - Nếu giáo viên ra đề kiểm tra thiếu cẩn trọng trong việc chọn lọc ngữ liệu thì có thể dẫn đến tình trạng lạm dụng, thái quá và rõ ràng là phản tác dụng.