Việt Nam đưa cuộc thi ViOlympic sang Lào

15/11/2016 17:07
(GDVN) - Năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam “xuất khẩu” cuộc thi Violympic, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình quốc tế hóa sân chơi trí tuệ này.