Giáo viên hợp đồng và chuyện...giá như!

14/08/2017 07:00
(GDVN) - Có người ngậm ngùi, tiếc nuối, giá như ngày mới ra trường suy nghĩ khôn ngoan, hiểu biết hơn, cùng với những quan hệ, tiền bạc này, nọ thì đâu đến nỗi...