Hỗ trợ gạo cho Kon Tum kỳ giáp hạt

12/05/2021 06:02
GDVN- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.