Thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2017

17/07/2015 07:38
(GDVN) - Thủ tướng quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 25 và các hội nghị, hoạt động liên quan của APEC 2017 tại Việt Nam