Bà Nguyễn Thị Minh Thúy được phê chuẩn làm Phó chủ tịch tỉnh An Giang

09/06/2022 11:05
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 20/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề).

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: chinhphu.vn ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: chinhphu.vn

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe trình bày tờ trình đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Kết quả, với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Minh Thúy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy sinh ngày 6/9/1977, quê quán xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang; vào Đảng ngày 26/11/2008, có trình độ Kỹ sư Xây dựng, cao cấp Lý luận chính trị.

Nhật Minh