Giải mã sắc phục nhân viên tàu sân bay Trung Quốc

04/12/2012 08:12
Tàu sân bay của Trung Quốc có khoảng hơn 100 sĩ quan tác nghiệp trên boong, được phân chia thành các tổ khi thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu sử dụng màu sắc của áo quần và mũ để làm tiêu chí phân biệt.