Giáo viên có thể từ chối nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội ở nhiệm kỳ 2 được không?

02/07/2022 05:46
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu hiệu trưởng phân công bạn giữ nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội quá thời hạn khi bạn không đồng ý là không đúng quy định của pháp luật tại Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT

Bày tỏ thắc mắc về quy định nhiệm kỳ của Tổng phụ trách Đội, về việc hiệu trưởng tiếp tục phân công nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội nhiệm kỳ tiếp theo khi chưa được sự đồng ý của bản thân.

Giáo viên có thể từ chối nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội ở nhiệm kỳ 2 được không? ảnh 1

Ảnh mang tính minh hoạ: Lã Tiến

Một giáo viên công tác tại một trường tiểu học ở An Giang có tên M.K đã gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam câu hỏi có nội dung như sau:

“Tôi là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học thuộc tỉnh An Giang.

Chuyên ngành đào tạo là đại học sư phạm tiểu học, từ năm học 2016-2017 trở về trước tôi làm giáo viên đứng lớp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2017 đến nay, tôi được hiệu trưởng bố trí làm nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội mặc dù không có chuyên môn, nghiệp vụ làm Tổng phụ trách Đội.

Tuy nhiên, vì cấp trên quyết định nên tôi vẫn chấp hành và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nhưng, tính đến thời điểm hiện nay, tôi làm vị trí Tổng phụ trách Đội của trường đã được hơn 5 năm và hiện bản thân không có nguyện vọng tiếp tục làm vị trí này, nhưng Thủ trưởng đơn vị tôi vẫn có ý định xếp tôi ở vai trò này trong năm học tới 2022-2023.

Xin quý Tòa soạn giải đáp giúp tôi 2 câu hỏi:

1. Hiệu trưởng phân công tôi giữ chức vụ Tổng phụ trách Đội khi không có nghiệp vụ Đội là đúng hay sai?

2. Tôi đã làm hơn 5 năm và không có ý định làm tiếp nhiệm vụ tổng phụ trách Đội (do không phù hợp) thêm một nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2022-2023 để chuyên tâm vào giảng dạy, chủ nhiệm để phát huy năng lực, sở trường cá nhân thì tôi có thể từ chối việc phân công nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội như thế nào? Hiệu trưởng có được tự ý ra quyết định phân công khi tôi không đồng ý được không?".

Bằng kiến thức cá nhân, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, người viết xin được tư vấn bạn đọc như sau:

Thứ nhất, tiêu chuẩn của người được phân công làm Tổng phụ trách Đội

Theo như thư bạn nêu, bạn có chuyên môn là giáo viên tiểu học, không có nghiệp vụ Đội nhưng vẫn được Hiệu trưởng bố trí giữ nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội.

Xin được trao đổi với bạn một số thông tin như sau:

Căn cứ Thông tư Số: 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại Điều 2 quy định tiêu chuẩn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội như sau:

“1. Giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 (được thay thế bằng Thông tư 02/2021/BGDĐT) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;…)

b) Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

c) Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.”

Như vậy, các tiêu chuẩn khác thì bạn đã đảm bảo.

Về nghiệp vụ thì tại điểm b, khoản 1 có nêu tiêu chuẩn về Tổng phụ trách Đội là đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

Theo quan điểm người viết, đa số giáo viên tiểu học đều được đào tạo học phần công tác Đội trong quá trình học cao đẳng, đại học ở các trường sư phạm và khi thực hiện nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội bạn cũng được bồi dưỡng, tập huấn chuyên ngành về công tác Đội.

Nên, người viết cho rằng, hiệu trưởng căn cứ vào năng lực, chuyên môn nghiệp vụ phân công bạn làm Tổng phụ trách Đội là không sai.

Thứ hai, hết nhiệm kỳ có quyền từ chối phân công Tổng phụ trách Đội được hay không?

Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định về thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội như sau:


Giáo viên Tổng phụ trách Đội còn lắm thiệt thòi!

“1. Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 05 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo.

2. Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

3. Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.”

Như vậy, tại khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT nêu rõ, nhiệm kỳ (thời hạn) Tổng phụ trách Đội là 05 năm, hết thời hạn trên, nhà trường phải có trách nhiệm bố trí bạn trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo trừ trường hợp bạn có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội.

Do vậy, theo nội dung bạn trình bày, bạn đã thực hiện nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội đủ thời hạn 05 năm và bạn không có nguyện vọng tiếp tục nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, nên Hiệu trưởng nhà trường phải có trách nhiệm bố trí bạn làm giáo viên theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Nếu hiệu trưởng vẫn cố tình ra quyết định phân công bạn giữ nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội khi bạn không đồng ý thì người viết cho rằng, hiệu trưởng phân công chưa đúng quy định pháp luật hiện hành.

Với câu hỏi, bạn có quyền từ chối nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội mà thủ trưởng phân công hay không thì người viết cho rằng theo quy định tại Điều 27 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học, giáo viên có nhiệm vụ tuân theo sự phân công của hiệu trưởng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-VPQH Luật Viên chức năm 2019, viên chức có quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu hiệu trưởng phân công bạn giữ nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội quá thời hạn khi bạn không đồng ý là không đúng quy định của pháp luật tại Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT.

Do đó, theo quan điểm người viết, bạn có thể kiến nghị với Ban chấp hành Công đoàn hoặc trực tiếp kiến nghị với Hiệu trưởng về nguyện vọng của mình hoặc kiến nghị cấp cao hơn là Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Hội đồng đội huyện ở địa phương bạn công tác về vấn đề trên.

Trên đây là những thông tin xin được chia sẻ để bạn tham khảo. Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam