Nhật ký Chiến dịch Hồ Chí Minh

Nhật ký Chiến dịch Hồ Chí Minh
(GDVN) - Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 đến 30/4/1975) là chiến dịch quyết chiến chiến lược của quân và dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.