Bí ẩn "thủy thần" phía Tây Hà Nội

26/03/2012 06:15
(GDVN) - Những ngôi mộ xâm xấp ngoài mặt nước xa của hồ Tây là gì? Đã có nhiều câu trả lời, nhưng đến lúc này vẫn chưa có kết luận cuối cùng...