Nhiều phóng viên trẻ hổng kiến thức nền

04/01/2012 17:00
(GDVN) - Hạn chế lớn nhất của phóng viên trẻ hiện nay là hổng kiến thức nền. Sinh viên báo chí cần nhận thấy điều đó để rút kinh nghiệm, bồi đắp phông văn hóa.