Vinschool tổ chức trại hè tại Mỹ

08/06/2016 09:51
(GDVN) - 30 chủ nhân ý tưởng xuất sắc nhất trong cuộc thi “Tự hào Việt Nam – Hội nhập thế giới” sẽ giành tấm vé tham dự Trại hè Vincamp 2016 tại Hoa Kỳ.

VEF cấp 40 suất học bổng thạc sĩ, tiến sỹ toàn phần các trường ở Mỹ

15/11/2013 18:15
(GDVN) - Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trân trọng thông báo quy trình tuyển chọn và thời gian tiếp nhận hồ sơ của Chương trình Học bổng VEF năm học 2015. Trong năm 2015, VEF dự định cấp 40 suất học bổng thạc sỹ/tiến sỹ toàn phần (thông qua hình thức chia sẻ tài chính với các trường Đại học Hoa Kỳ).

Nghiên cứu nông nghiệp ở Mỹ

15/12/2012 08:18
Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo 2 chương trình tài trợ tập huấn và nghiên cứu về nông nghiệp cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

Hà Nội: Huy động đóng góp phải được sự đồng ý của phụ huynh

26/09/2012 16:26
(GDVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra về thu chi đầu năm học, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu khác tại các trường học.