Tái nghiện sau cai còn ở mức cao

04/07/2013 09:25
(GDVN) - Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.266 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, khoảng 600 người nghi nghiện ma túy. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố và khoảng 99/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có người nghiện ma túy.