Tương lai và hy vọng

(GDVN) - Không có một biện pháp nào bảo vệ sức mạnh và sự tồn tại của chế độ chính trị, của nhà nước hữu hiệu bằng việc chăm lo đời sống cho người dân.
Đang tải tin...