Chất lượng tăng trưởng liên tục cải thiện

07/10/2019 06:00
(GDVN) - Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới, chất lượng tăng trưởng cũng tiếp tục được cải thiện, thể hiện qua nhiều chỉ số

9 tháng đầu năm, 6.742 doanh nghiệp phá sản

25/09/2013 09:30
(GDVN) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2013 cả nước có 6.742 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2012.