Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

14/03/2018 06:00
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.