Những luận điệu nguy hại hơn dịch bệnh

Những luận điệu nguy hại hơn dịch bệnh
(GDVN) - Dịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, lao động và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng vạn người dân nhiều nước trên thế giới.

Chân dung những kẻ phản bội

Chân dung những kẻ phản bội
(GDVN) - Cứ mỗi năm khép lại, một số tổ chức phản động ở hải ngoại lại diễn trò trao “Giải thưởng nhân quyền”.

Giả mạo công quyền

Giả mạo công quyền
(GDVN) - Việc giả mạo trang tin của một số cơ quan công quyền càng cho thấy tâm địa của những phần tử cơ hội chính trị, phản động trong nước và các thế lực thù địch...

Những giọng điệu xuyên tạc nguy hiểm

Những giọng điệu xuyên tạc nguy hiểm
(GDVN) - Cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiến lược "Diễn biến hòa bình" là gì?

Chiến lược "Diễn biến hòa bình" là gì?
(GDVN) - Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành là nhằm thủ tiêu chủ nghĩa xã hội...