Huyền thoại cũng chỉ là hoài niệm

01/03/2016 15:03
(GDVN) - Dạng tham quyền cố vị khác nguy hiểm hơn nhiều và hậu quả của nó đối với quốc gia dân tộc khủng khiếp hơn nhiều – đó là những ông “vua không ngai”.