Lập gia phả cho nhiều lãnh đạo và nhà cách mạng

Lập gia phả cho nhiều lãnh đạo và nhà cách mạng
Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả TP.HCM vừa tổng kết 20 năm hoạt động vào sáng 26-8, với tổng cộng 130 bộ gia phả đã được dựng cho các chi họ, và nhiều việc liên quan đến văn hóa các dòng họ.