Ngân hàng dồn dập bán nợ xấu, lo ngại năng lực của VAMC?

29/11/2013 13:11
(GDVN) - "VAMC không phải là công ty mua nợ mà chỉ là công ty xác nhận nợ. VAMC kiểm chứng lại tài sản nợ xấu của NHTM đang bị DN mắc nợ. Nếu khoản nợ xấu đó đã trích lập dự phòng 20% rồi thì khoản nợ 100 tỷ đồng chỉ được xác nhận là 80 tỷ thôi. Rõ ràng VAMC chỉ làm nhiệm vụ đó. Nó giống như trạm kiểm soát đầu tiên của NHNN trước khi quyết định cho NHTM có nợ xấu vay".