Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư y tế

04/05/2018 06:15
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP mới đây.