Chưa thi đã biết đỗ, thế thi để làm gì?

Chưa thi đã biết đỗ, thế thi để làm gì?
(GDVN) - Với những địa phương mà học sinh chưa thi đã biết mình đậu hay cả một kỳ thi được tổ chức bài bản công phu mà chỉ loại được vài chục em, liệu có nên không?