Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

07/03/2018 06:35
Như Hải
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chú trọng kiểm tra việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Triển khai Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH14 ngày 8/2/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chú trọng kiểm tra việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

Nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong việc phân cấp, phân quyền;

Đảm bảo tinh thần giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời tăng cường công tác giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ảnh minh họa - nguồn VTV).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Bộ Tư pháp hoàn chỉnh các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ để bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn quốc về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt;

Thời gian thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH14.

Như Hải