Muaban24 bị chính quyền huyện Than Uyên "cấm cửa"

Muaban24 bị chính quyền huyện Than Uyên "cấm cửa"
Chính quyền huyện nghèo Than Uyên nhanh chóng nhận ra hành vi gây thiệt hại về tài chính cho cán bộ, công chức và bà con dân tộc ít người trên địa bàn nên đã ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời thông báo rộng rãi để mọi người không giao dịch với MB24.