Tháng 6 hàng năm, TP.Hồ Chí Minh sẽ đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên

09/03/2016 06:54
Phương Linh
(GDVN) - Tháng 6 hàng năm, ngành giáo dục TP.Hồ Chí Minh sẽ tiến hành đánh giá cán bộ, nhân viên, giáo viên thuộc văn phòng Sở, các trường công lập trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, nhân viên, giáo viên trực thuộc ngành.

Theo đó, thời điểm thực hiện đánh giá là vào tháng 6 hàng năm.

Đối tượng được đánh giá là các cán bộ, viên chức, công chức làm việc tại các phòng, ban trực thuộc văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, các trường học như trung cấp, cao đẳng, mầm non, trung học phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đối với cán bộ: Cấp thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ tiến hành việc đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

Đối với công chức, viên chức: Người đứng đầu đơn vị sẽ đánh giá, phân loại áp dụng đối với cấp phó của người đứng đầu, viên chức công chức chịu sự quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả này.

Tháng 6 hàng năm, TP.Hồ Chí Minh sẽ đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên  ảnh 1
Các giáo viên trực thuộc ngành giáo dục TP.HCM sẽ được  đánh giá, phân loại vào tháng 6 hàng năm (Ảnh: P.L)

Còn người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thì sẽ do người quản lý cấp trên chịu trách nhiệm thực hiện việc đánh giá này, cũng như chịu trách nhiệm về kết quả được ban hành.

Cụ thể: Giám đốc Sở sẽ đánh giá các Phó Giám đốc, các trưởng phòng ban và tương đương thuộc Sở, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, mầm non trực thuộc, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm đối với các kết quả phân loại, đánh giá.

Trưởng phòng ban các phòng, cơ quan thuộc Sở sẽ đánh giá, phân loại cấp phó của mình, công chức viên chức thuộc quyền quản lý của mình.

Hiệu trưởng các trường, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên như đã nói ở trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở sẽ đánh giá, phân loại cấp phó cũng như công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về những kết quả này.

Phương Linh