Nhớ thầy hiệu trưởng

Nhớ thầy hiệu trưởng
(GDVN) - Bao lớp thầy cô, về rồi lại đi, ai cũng luôn giữ mãi hình ảnh người thầy gần gũi, bình dị mà luôn toát lên vẻ đạo mạo đáng kính.

Ngày Phụ Nữ - Ngày của Yêu Thương

Ngày Phụ Nữ - Ngày của Yêu Thương
(GDVN) - Hôm nay là ngày của Phụ Nữ, ngày của các Cô giáo, nhưng với nghề nghiệp của chúng ta, chúng ta hiểu là ngày của yêu thương, ngày vui của tất cả mọi người.