Kinh nghiệm dứt điểm cho những người chưa biết.... sút

12/09/2011 22:53 HQ
(GDVN) - Cầu thủ của Blackburn này có bàn đầu tiên ra mắt CLB mới vì thực hiện phương châm: Có bóng là sút.
HQ