Tây Ban Nha "chết hụt" trước Chile

03/09/2011 10:18 Mai Mai
(GDVN) - Nếu không sự tỏa sáng kịp thời của Iniesta và Fabregas, có lẽ Tây Ban Nha đã phải muối mặt nhận một trận thua trước Chile.
Mai Mai