Thêm hai thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm thực hiện trên cơ chế một cửa

05/11/2019 05:00
Ngọc Hân
(GDVN) - Từ ngày 1/1/2020, Bộ Y tế sẽ áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm của Bộ Y tế được thí điểm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia từ 25/10 và sẽ chính thức áp dụng vào đầu năm sau.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký ban hành quyết định về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

Theo đó, 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm của Bộ Y tế gồm: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt sẽ được thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 25/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Sau thời gian thí điểm, Bộ Y tế sẽ áp dụng chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối 2 thủ tục hành chính trên bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

2 thủ tục hành chính triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia sẽ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính. Ảnh: ATTP
2 thủ tục hành chính triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia sẽ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính. Ảnh: ATTP

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai trong năm 2019 trên Cơ chế một cửa quốc gia (theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Y tế có 24 thủ tục hành chính. Trước đó, Bộ Y tế đã thực hiện triển khai thí điểm 10 thủ tục hành chính (trong đó có 2 thủ tục hành chính mới nêu trên).

Như vậy, từ nay đến hết 2019, Bộ Y tế còn phải tiếp tục triển khai 14 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo kế hoạch.

Tính đến ngày 1/10/2019, đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối với 184 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia;  xử lý hơn 2,5 triệu bộ hồ sơ của hơn 33.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong đó, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện được 18 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Các thủ tục này bao gồm: Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu; Công bố mỹ phẩm; Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu; Nhập khẩu thuốc thành phẩm...

Nếu thêm 2 thủ tục hành chính mới trên được áp dụng vào ngày 1/1/2020 thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Y tế sẽ là 20 thủ tục hành chính.

Ngọc Hân