"Phép vua" thua lệ Sở Giáo dục Hà Nội

"Phép vua" thua lệ Sở Giáo dục Hà Nội
(GDVN) - Bộ Giáo dục "thí điểm" được thì Sở Giáo dục Hà Nội ngại gì mà không "thí điểm"? Nghị định 86/2018/NĐ-CP dường như "nằm ngoài vùng phủ sóng" Hà Nội?