Thầy cô “sống mòn” thời nay

Thầy cô “sống mòn” thời nay
(GDVN) - Giáo viên thỉnh giảng không được giảng dạy đồng nghĩa thất nghiệp không lương, phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Con đường từ bục giảng đến chuồng lợn thật gần.

Chế độ thỉnh giảng của nhà giáo

Chế độ thỉnh giảng của nhà giáo
(GDVN) - Thỉnh giảng nhằm nâng cao chất lượng GDĐT thông qua việc thu hút nhà giáo, nhà khoa học trình độ cao tham gia hoạt động thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đào tạo.